Yhtiön kunnossapito

Talvikunnossapito

Kiinteistöomistajan on huolehdittava, että lumen ja jään poisto sekä hiekoitus on hoidettu asianmukaisesti kiinteistön piha-alueella ja tonttiin rajoittuvalla jalkakäytävällä. Lisäksi kiinteistöomistajan on huolehdittava, ettei katolta putoava lumi aiheuta vaaratilanteita ohikulkeville ihmiselle tai omaisuudelle. Mikäli taloyhtiössä talvikunnossapitoon liittyvät työt tehdään talkoilla, on taloyhtiön vakuutusten kattavuus eri tilanteissa selvitettävä tarkasti.

Mahdollisissa vahinkotilanteissa korvausvastuu on ensisijaisesti asunto-osakeyhtiöllä. Kiinteistöpalveluyritys vastaa vahingosta vain, mikäli se ei ole hoitanut yhdessä sovittuja velvoitteitaan.